BAŞKANIN MESAJI


 

Madensuyu sektörünün gelişmesini temin etmek amacı ile 16.Nisan.1999 tarihinde kurulan, TÜRKMASUDER (Türkiye Madensuyu Üreticileri Derneği) kuruluşundan günümüze kadar birçok konuda sektörümüzün önünü açıcı faaliyetlerde bulunmuştur.


Mevzuat yönüyle Kamu Kurum ve Kuruluşları, bilimsel ve teknik çalışmalar yönüyle Üniversitelerle birçok ortak çalışma yapılmıştır.

Ülkemiz, dünyanın en kaliteli madensularına sahiptir. Ancak tüketim olarak gereken noktanın çok gerisindedir. Bunun nedeni olarak da, madensuyunun gerçek anlamda tanıtılmamasıdır. Bu nedenle son dönemde özellikle madensuyunun tanıtımı için çalışmalar yapılmaktadır.

Derneğimizin yeni kurulduğu yıllarda, kişi başı madensuyu yıllık tüketimi çok düşük iken (2001 yılında 2.2 litre) 2009 yılında üç kat artarak 6.5 litreye çıkmıştır. 2012 yılındaki hedefimiz kişi başı yıllık tüketimi 15 litreye çıkartmaktır.

Madensuyu üreticileri Derneği, ülkemizde ve yurtdışında benzer sektörlerin bir araya geldiği sivil toplum kuruluşlarıyla da yakın ilişkiler içerisindedir. Bu kapsamda Türkiye Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu’nun kuruluşunda ve yönetiminde etkin görev almıştır.

Ayrıca; Avrupa Su Üreticileri Federasyonu (EFBW-European Federation of Bottled Water) asli üyesi olup, Yönetim Kurulu’nda bir üyesi bulunmaktadır.

 

 

 

HAKKIMIZDA


 

Madensuyu Üreticileri Derneği (MASUDER), 16 Nisan 1999 tarihinde tüzüğünün 3. maddesinde belirlenen "Anayasamızın öngördüğü ekonomi esaslarına ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, Türkiye'de madensuyu sanayi'nin gelişmesi, büyümesi ve çağdaş seviyede tutulmasına yardımcı olacak faaliyetlerde bulunarak üyeleri arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamaktır. Böylece üyeler kendi aralarında bir iletişim ve hizmet ağı oluşturarak ülke yararına hizmet ederler" amacını geliştirmek üzere kurulmuştur.

Ülkede faaliyet gösteren, bütün büyük madensuyu işletmelerinin üye olduğu derneğe, aynı zamanda da, madensuyu sektörüne girdi sağlayan belli başlı yan sanayi firmaları da üye olmuşlardır.

MASUDER, kurulduğu günden itibaren, kamu, üniversite ve özel sektör nezdinde, madensuyu sektörüne yönelik birçok faaliyette yer alarak, sektörü ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik gibi konularda çalışmalara katılmış ve ülke yararları ön planda tutulmak üzere sektör menfaatleri doğrultusunda kararlar alınmasında etken olmuştur.

Derneğimiz ayrıca, tüketiciyi bilinçlendirmek, sektörü gelişen teknolojik yeniliklerden haberdar edebilmek amacıyla, konusunda uzman bilim adamlarının katıldığı birçok sempozyum, panel ve konferans düzenleyerek bilimsel ve teknik faaliyetler yürütmektedir.